Saturday, September 29, 2007

Perjalanan Keadilan - BAR

Sambutan Ahli-ahli BAR mendapat samutan yang amat meriah, maka ia pasti mengerunkan pihak pemerintah yang memutar-belitkan system kehakiman dan keadilan perundangan.

No comments: