Friday, March 16, 2007

Rebutan Orang Politik Pura-puraan

Umumnya di seluruh dunia, tidak kecuali juga Malaysia terdapat banyak orang politik berpura-puraan mengeksploitasikan pangkat untuk merais wang rakyat demi kekayaan individual.

Lumrahnya, pangkat tinggi dalam pentadbiran melalui gubalan peraturan-peraturan yang akan menyediakan peluang mencari kesempatan itu. Begitu juga keluhan seorang pegawai kerajaan kepada saya yang sedih dengan keadaan ini menyatakan: ‘orang jujur ingin berniaga tidak dapat lisen, orang dusta menjalankan perniagaan haram tidak dikenakan tindakan’. Biasanya golongan ini akan pagar makan padi dan berpura-pura pekak ke atas isu penderitaan rakyat miskin.

Kalaulah begini system pentadbiran kita, kalau tidak jatuh daya saingan negara kita adalah satu magic yang terunggul di bumi ini. Setuju tak?

No comments: