Tuesday, March 13, 2007

Apa Implikasi Politik Ayat Ini?

Bolehkah ayat ini ditafsirkan sebagai:

"Apa yang tidak pernah berubah hanyalah perubahan itu sendiri"?

Kalau ayat ini diguna pakai dalam arena politik tempatan, bagaimana anda membuat tafsiran pula?

No comments: