Tuesday, July 17, 2007

Perpaduan Tulin oleh Pembangkang

Dalam menangani isu penahanan Nat. Tan, melalui gambar-gambar berikut, terbukti bahawa pembangkang memang mempunyai perpaduan tulin antara semua kaum dan agama.

36 keping gambar berikut menerangkan apa yang sebenar berlaku di mana walaupun Nat Tan seorang keturunan Cina; namun sedemikian keprihatinankke atas Nat Tan terdiri daripada:

a. Semua jantina: lelaki dan perempuan.
b. Semua keturunan: Melayu, Cina, India dan semua warganegara.
c. Semua agama: Islam, Buddha, Kristian, Tao, Hindu .........
d. Segenap lapisan: muda, dewasa dan veteran.
e. Semua parti: PKR, PAS & DAP.
f. NGO: Suaram, MTUC, Dema........
g. Latar belakang: ahli parti politik, orang awam, pelajar, wartawan & Pegawai Cawangan Khas (di Bahagian III)......

Menerusi gambar-gambar ini, tafsirlah sendiri sejauhmanakah semangat Rakyat Malaysia itu memang wujud di pihak pembangkang kerana mereka tidak pernah mengamalkan 'devide and rule'.

Sebaliknya, lebih tumpukan kepada prinsip keadilan, hak asasi manusia dan kebebasan yang terjamin dalam Perlembagaan serta Rukunegara.
No comments: