Friday, July 06, 2007

BN Ikhlas Bangunkan Pendidikan?

Timbalan Menteri Pendidikan telah menyatakan Menterinya adalah ikhlas dalam menangani masalah dan pembangunan pendidikan, ia termasuk membantu SRJK(C). Oleh yang sedemikian, peruntukan bantuan kewangan telah bertambah daripada RM50juta kepada RM100juta dalam RM9.

Dalam soal ini, adakah dengan sedikit penambahan peruntukan itu menjadi kayu pengukur tunggal menilai keikhlasan BN dalam pembangunan SRJKC? Adakah anda sedar jumlah RM100juta itu hanya meliputi kurang daripada 5% daripada jumlah peruntukan kementerian?

Apa pula faktor lain dalam membuat penilaian selain daripada sedikit peruntukan?

Apa yang cuba saya bicarakan di sini adalah sekiranya BN ikhlas, kenapa sekolah SRJK Damansara (lihat gambar) yang mempunyai bangunan yang lengkap, cakap dan kukuh (tidak seperti bangunan Mahkamah yang bocor dan runtuh sini-sana) tidak boleh dibuka untuk gunaan pendidikan?

Ia sudah ditutup selama 7 tahun dan sekolah tersebut telah berada di sini selama 80 tahun, adakah dengan pembukaan sekolah tersebut akan mengancam kekuatan BN?

Kalau tidak, apakah sebabnya sekolah yang baik dipaksa terbengkalai menjadi semak-samun?

Hanya BN sanggup membengkalaikan sebuah sekolah yang sihat selama 7 tahun yang masih belum tahu nasib masa depanya. Setuju atau tidak?

No comments: