Monday, November 20, 2006

Tempat ibadat boleh beri ‘tilikan nambor ekor’?
Minggu lalu, saya memperolehi sekeping risalah berbahasa Malaysia dalam peti surat saya menyebut kebolehan luar-biasanya tempat itu boleh bantu mengubah nasib anda dengan memberikan tilikan nambor ekor yang jitu.

Saya rasa adalah lebih baik kita berwaspada atas sebaran ini kerana, walaupun ia risalah itu menyatakan mereka memberikan perkhidmatan percuma dengan niat ikhlas, untuk membantu golongan yang menghadapi masalah tekanan hidup atau kerunsingan kewangan.

Lumrahnya, sesuatu agama atau tempat ibadat tidak wajar menggalakkan pembelian nambor ekor dari segi keagamaan. Saya tidak pasti sejauhmanakah kesahihan riasalah ini.


Adakah anda juga menerima risalah yang sama? Atau mempunyai pengalaman untuk berkongsi sama?

No comments: