Saturday, June 30, 2007

Bagaimana Dengan Korupsi?

Ketika melabuh minum di Putrajaya semalam, kebetulan saya terlibat sebuah papan tanda yang memetik Surah Al-Baqarah 195 seperti gambarajah di bawah.

Sebenarnya kita sedar dan memang tahu bahawa punca kegagalan memerangi salah-guna dadah adakah kerana FAKTOR KORUPSI @ RASUAH. Kefahaman saya adalah sejajar dengan seruan / kenyataan Gerak (http://www.gerakmalaysia.org/) di mana tanpa kewujudan rasuah, dadah sudah lama dibanteraskan.

Hati saya tertanya-tanya, kenapakah kerajaan kita tidak tukar tajuk ini kepada: Rasuah Haram Di Sisi Islam - dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan [Al-Bawarah 195]?

Adakah adna setuju dengan penghapusan rasuah itu akan meredakan masalah penyalahgunaan dadah kerana penguatkuasaan akan membantutkan bekalannya?

Dengan itu, kita bersama-sama serulah kerajaan serta-merta mengyistiharkan Rasuah Haram Di Sisi Islam.


No comments: