Wednesday, October 24, 2007

No Body Come Forward!!!

“Tidak ada orang tampil ke depan untuk berikan bukit, maka kita tidak boleh teruskan siasatan kecuali bergantung kepada rumusan BPR sahaja”, kata seorang ahli penal.

“Jika 10 minim pertama adalah video sek, dan 10 minit kemudian adalah video membunuh. Jika polis dapat bahagian ke-dua video itu, bolehkah polis menyatakan kerana ereka tidak dapat video penuh (termasuk bahagian sek), maka siasatan pembunuhan tidak boleh dilakukan”, tanya Anwar Ibrahim.


Persoalan:

Jika panel penyiasat hanya bergantung kepada penemuan BPR sahaja, maka apakah peranan ahli-ahli panel menerima perlantikan?

Kenapakah ahli-ahli panel tidak teupk dada tanya selera sendiri kenapakah orang ramai enggan tampil ke depan kerjasama dengan mereka? Sebab ketiadaan kuasa? Sebab kredibiliti ahli-ahli panel? Sebab mengesyaki keikhlasan kerajaan? Sebab…….

Kenapakah panel tidak menjelaskan apakah jelas dan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada pemberi maklumat sebagai pembinaan keyakinan saksi?


Adakah kesahihan video itu hanya boleh dibuktikan dengan terjumpanya perakamnya? Ini bermakna, jika ada seorang tampil katakana itu rakamannya, maka panel akan terima sepenuhnya? Jika tidak, kenapa panel tidak mengarahkan pakar membuat analisa serta-merta, walaupun belum jumpa perakamnya? Apakah tujuan utama untuk memaksa perakam tonjol diri jika ia bukan kata pemutus kesahian video itu?

Jika beginilah keadaan berakhir, adakah ini membuktikan panel ini telah hilang dipercayai oleh rakyat dan seterusnya menjejaskan kredibiliti ahli-ahli panel juga?

Pada waktu yang sama, apakah peranan parti pendedah video? Apakah telah mereka lakukan untuk mendesak siasatan menyeluruh? Jika dibandingkan dengan NGO lain dan BAR, adalah parti pendedah cukup giat beganding-bahu dengan pertubuhan lain dalam isu ini? Kenapakah parti politik GAGAL menggembleng segenap lapisan kepimpinannya turun padang memberikan penjelasan kepada rakyat tentang isu ini? Adakah ini menunjukkan sikap kepimpinan parti politik lebih bergantung kepada kerja-kerja pertubuhan lain untuk ‘tumpang ambil kredit’ sahaja?Sila luahkan pandangan anda walaupun ia tidak semestinya tepat sekali.

No comments: