Monday, April 30, 2007

Wajar Orang Politik Dusta & Curang

Di dalam negara kita terdapat banyak serigala yang memakai kulit kambing untuk menipu fikiran kambing benar yang tulus dan ikhlas. Dengan kelicikan itu, serigala berjaya memburu banyak makanan. Oleh itu, untuk mengukuhkan pembangkang, kerja-kerja pendidikan perlu diperhebatkan agar kulit kambing itu boleh kita kupaskan dan membongkarkan 'Wajar Kemunafikan Politik' golongan ini selalu mengeksploitasikan isu perkauman demi kepentingan diri.

No comments: