Friday, April 20, 2007

Inilah agenda politik Wanita MCA

Perjuangan politik Manita MCA adalah:
a. Kelas Memasak.
b. Kelas Menari.
c. Kelas Menyulam.
d. Kelas Berhias.
e. Kem Kesihatan Keluarga.
No comments: