Tuesday, December 18, 2007

Penyakit Zalim Berjangkit

Biasanya seseorang itu akan melakukan apa jua tingkah-laku demi memanjangkan riwayat politik yang amat diidami. Oleh itu, lumrahnya pemimpin yang mahazalim akan menyelamba enggan belajar daripada pengalaman sejarah. Kecuali negara yang benar-benar maju baru boleh menampakkan 2 orang bekas President dipenjarakan kerana melakukan kezaliman dalam waktu pemerintahan.

Selain daripada negara Pengerusi OIC dikritik hebat oleh antarabangsa kerana mengarahkan tahanan tanpa bicara; sikap IKUT SUKA AKU juga berlaku di Pakistan, Afghanistan, Burma dan beberapa negara lain.

Hari ini, penyakit ini telah berjangkit ke negara Cambodia di mana golongan Sami yang tidak ada kepentingan politik juga ditahan. sikap Ikut Suka Aku kerajaan Cambodia, seperti boleh lihat dalam gambarajah di bawah telah membelasah Sami yang hanya bersenjatakan Baju Kuning.




Beginilah kerajaan sekarang, adakah dunia ini lebih maju? Pemimpin benar-benar berhati-perut? Kenapakah mereka tidak takut dimasukkan dalam NERAKA JIKA MEREKA IKHLAS BERKEPERCAYAAN MANA-MANA AGAMA?

No comments: