Saturday, December 09, 2006

Perbanding Pencapaian Kasar 3 Telco Utama

Berikut adalah perbanding EBITDA dan Subscriber untuk suku ke-3 (Jul-Sep)


Nota:
(a) EBITDA = earning before tax, interest, depreciation & amortization
(untung sebelum cukai, bunga, susutnilai dan pelunasan)
(b) Jumlah penambahan / pengurang jumlah pengguna pada suku tahun ke-3.
(c) Jumlah pengguna pada hujung 31/09/06.

Ini hanya merupakan satu perbanding kasar pencapaian 3 syarikat pembekal perkhidmatan telepon mudah alir di Malaysia.

Daripada bandingan di atas (gambarajah dilampirkan di bawah):

(i) Celcom: syarikat yang mencatatkan kecekapan terendah hanya 43%; 18.5% rendah daripada Maxis ([43/52.5]X100) dan 5.5% rendah daripada Digi yang merupakan syarikat terkecil dalam industri.

(ii) Celcom: juga merupakan syarikat tunggal yang mencatakan penurunan pengguna sebanyak 206,000 orang. Walaupun di bahagian postpaid menampakan peningkatan, namun ia juga merupakan yang paling rendah. Jika dibandingkan dengan Maxis keseluruhan perbazaan melebihi setengah juta pengguna dalam tempoh 3 bulan mencapai 594,000 pengguna (206K + 388K); manakala Digi 356,000 pengguna (206 + 150).


(iii) Celcom: oleh kerana menghadapi cabaran penurunan pengguna yang agar dahsyat, maka kedudukan Celcom telah jauh ketinggalan dibelakang Maxis (dahulu merupakan perintis dan pelopor yang terbesar dalam industri telekomunikasi) sebanyak 1,464,000 pengguna (16.5%); manakala Digi telah berjaya merapatkan kedudukan kepada jurang perbezaan pengguna 1,804,000 pengguna (7394-5590) sahaja. Sekiranya kecenderungan ini tidak berubah, dalam tempoh lebih kurang 2 tahun akan datang Digi akan mengambil-alih tempah ke-2 dalam industri.

Nampaknya, analisa dan perbanding di atas lebih tertumpu kepada Celcom adalah kerana:

a. Celcom merupakan syarikat GLC / syarikat milikan kerajaan yang melibatkan modal awam.
b. Celcom adalah syarikat perintis dalam industri.
c. Pencapaian Celcom secara langsung akan mempengaruhi pencapaian Telekom Malaysia kerana Celcom adalah anak syarikatnya. Telekom Malaysia merupakan syarikat kebangsaan yang perlu kita mendokkong sebagai rakyat Malaysia yang sejati.

Rumusan: Sungguhpun Telekom Malaysia telah mencatatkan pencapaian kewangan yang terus meningkat, namun sedemikian, pada pengamatan saya ia amat bergantung kepada sumbangan anak syarikat dari luar negeri. Untuk maklumat penuh Telekom sila rujuk kepada: www.celcom.com.my

Oleh yang sedemikian, sesuatu perancangan untuk memperkukuhkan daya saingan Celcom khasnya dan Telekom amnya amat diperlukan. Pada suku tahun ke-4 2005, Celcom sudah mulai menujukkan tanda-tanda kelemahan dengan kehilangan 160,000 pengguna postpaid. Sila rujuk kepada: www.maxis.com.my & www.digi.com.my.


Bagaimana pula pendapat anda? Mai sama-sama kita panjangkan perbincangan melalui masukkan komen-komen anda!

No comments: