Tuesday, December 05, 2006

Pengenalan Badan Pencegah Rasuah

Ketika menziarahi Ibu Pejabat BPR di Putrajaya, saya berkesempatan mengambil senaskah risalahnya seperti berikut:
Pengenalan dan Cara-cara membuat aduan sertai talian perhubungannya.
Alamat pejabat negeri dan cawangan di seluruh Malaysia.
Alamat surat-menyurat
TANPA SETEM.
Visi, Misi & Fungsi BPR serta jaminan kerahsiaan pemberi maklumat.Borang memberikan maklumat rasuah.

Mairlah kita bersama-sama menyahut seruan Perdana Menteri untuk membina sebuah negara Islam Hadhari yang benar-benar bersih, cekap dan amanah sepertimana yang telah disentuh dalam Gagasan Ke-8.

Nota: Anda boleh klick atas gambarrajah untuk melihat risalah penuh dan jelas.

No comments: