Monday, December 04, 2006

Kertas Kerja IMF: Why Worry About Corruption?
Saudara/i budiman, sekiranya berkesempatan di sini saya ingin syorkan biar kita bersama-sama baca kertas kerja yang bertajuk: ‘Why worry about corruption?’ yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF). Untuk muat-turun kertas kerja, sila layari: http://www.imf.org sambil ‘search’ tajuk kertas kerja ini.

Kemudian, kita baincang bersama tentang pendapat anda?

Sejauhmanakah kertas kerja ini memberikan saya hasil kajian yang sak sama?

Adakah fenomeno yang disebutkan dalam kajiannya berhubung-kait dengan suasana Malaysia?

Adakah bekas pelajar Oxford University mempunyai pandangan yang benar / berbeza fikiran dengan pelajar Oxford yang lain?

No comments: