Thursday, August 23, 2007

Contoh Pencabulan Hak Asasi Manusia

Manusia yang bertamadum tanpa mengira apa agama pun wajar mempertahankan hak asasi manusia. Sebarang pencabulan wajib dikutuk seperti tahanan politik tanpa bicara, penyeksaan fizikal atau mental sewaktu tahanan, mengugut, menfitnah dan membelasah tahanan tanpa bicara yang adil.

Bagi ditaktor yang berkuasa pada hari ini perlu ingat; suatu hari nanti zuriat / anak-cucu pula suatu hari nanti akan diseka balas oleh orang lain. Tiada sesiapa yang akan berkuasa selama-lamanya. Oleh itu, insaflah segera sebelum terlambat kerana peneksaan adalah satu DOSA BESAR DI SISI AGAMA.


No comments: