Friday, June 05, 2009

Ketegasan Memerangi Kegiatan Menjudi

Berikut adalah sebahagian daripada hasil operasi sitaan di salah sebuah PBT. Ini menunjukkan ketegasan kerajaan negeri Selangor telah mengarahkan semua Pihak Berkuasa Tempatan agar menangani perkara ini dengan serious.


No comments: