Friday, June 05, 2009

Kejadian Korek Tanah Mencurigakan

Kerajaan negeri dan semua Pihak Berkuasa Tempatan wajar mengambil tindakan yang tegas untuk menangani kes kecurian tanah tanpa kawalan demi untuk mengelakkan tragedi seperti apa yang berlaku di Bukit Antarabangsa berulang.

Berikut adalah salah satu contoh penggorekkan tanah yang tidak terkawal di kawasan pemerintahan Bandaraya Shah Alam.
Apakah bentuk kawalan kerja tanah akan dijalankan oleh PBT walaupun mungkin ia mempunyai pemohonan ataupun kelulusan?
Dalam contoh di atas, adakah dengan hanya menutup 2-3 helaian plastik itu memadai sebagai kawalan hakisan?
Siapakah dan bagaimanakah pengurusan lepas tanah dikorek? Siapa yang patut bertanggungjawab?

No comments: