Saturday, February 06, 2010

Bantah Tukarguna Tanah Dekat Perumahan 03/01/10

Masalah yang ditinggalkan oleh bekas pentadbir / kerajaan Barisan Nasional di USJ 6 telah menimbulkan kontroversi tempatan.

Permasalahan asas adalah bekas kerajaan dengan kerjasama GLC telah membenarkan tukarguna sebidang tanah di USJ 6 sepetautnya kawasan lapang walaupun dimiliki oleh GLC menjadi "9 tingkat Commercial Tower".

Tukarguna ini dibantah oleh penduduk USJ 6 di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa di mana Seksyen 21(6) menyatakan hak jiran untuk membantah.

Wakil rakyat USJ YB Hanna Yeoh bersama dengan beberapa rakan sejawatnya termasuk YB Tony Phua, YB Khalid Samad, YB Edward, YB Dr. Nasir dan pemimpin persatuan penduduk telah sekali lagi menyerahkan memorandum bantahan kepada Dato Menteri Besar melalui YB Hanna Yeoh.


YB Khalid Samad, YB Edward & YB Hanna Yeoh turun padang menemu penduduk USJ 6.

Pemimpin persatuan penduduk USJ En. Melvin.

Wartawan sibuk membuat catatan ucapan, ada seorang di belakang memakai cermin mata yang tidak dikenali hanya merekod rakaman video. Anda kenalinya?

YB Khalid Samad berikan kenyataan akhbar.

YB Edward berikan ucapan sambil disaksikan oleh YB Hanna Yeoh & YB Dr. Nasir.
YB Dr. Nasir berikan kenyataan.
Wakil Persatuan Penduduk menyerahkan Memorandum Bantahan kepada Dato Menteri Besar melalui YB Hanna Yeoh.

No comments: