Tuesday, December 13, 2011

Walk for Freedom - Kill the Bill

Majlis Peguam Malaysia telah sekali lagi memimpin rakyat untuk suarakan tentangan atas Rang Undang-undang Himpunan yang disifatkan sebagai menekan kebebesan berhimpun pada 29/11/2011 di Jalan Parlimen, Kuala Lumpur.

No comments: