Sunday, February 08, 2009

PBT Sedang Tindas Pegawai Sokong PR

Petang tadi, didapati ada sms tersebar membayangkan TANGISAN pegawai PBT:

A'kum. Kami telah dimaklumkan oleh rakan-rakan MXXX (nama PBT) yang membantu PR tentang nasib dan masa depan staf MXXX yang menyokong PR. Difahamkan, bagi staf kontrak tak akan disambung dan staf tetap akan dipeti sejukkan. Arahan tersebut datang daripada XXXX (Ketua PBT). Mohon mempertahankan masa depan kami.....

Ini merupakan satu strategi lanjutan selepas tragedi di Perak untuk menyekat dan meruntuhkan kerajaan negeri PR.

Insaflah YB-YB & Ahli-ahi Majlis berkenaan agar jangan terpukau oleh suatu benda yang....

No comments: